Kongre Konuları

   

 1. Değer

 2. Değerler Eğitimi

 3. Değerler eğitimi açısından ders kitapları ve materyalleri

 4. Değerler eğitimi politikaları

 5. Değerler eğitiminde farklı ülke uygulamaları ve modeller

 6. Değerler eğitiminde iyi örnekler

 7. Değerler eğitiminde öğretmen yeterlikleri

 8. Değerler eğitiminde program geliştirme

 9. Değerler eğitiminde yöntem ve stratejiler

 10. Değerler eğitiminin paydaşı olarak aile

 11. Değerler ve değer eğitimine ilişkin teorik yaklaşımlar

 12. Din ve değerler eğitimi

 13. Ahlak ve Değer

 14. Farklı disiplinler açısından değerler eğitimi

 15. Hayat boyu öğrenme ve değerler eğitimi

 16. İslam ve Değerler

 17. Kültürlerarası farklılaşmalar, toplumsal değişme ve değerler eğitimi

 18. Medya, sosyal çevre ve değerler

 19. Okul kültürü ve değerler

 20. Öğretmen yetiştirme programlarında değerler eğitimi

 21. Sivil toplum ve değerler eğitimi

 22. Tarihsel süreçte değerler eğitimi

 23. Yetişkinler ve değerler

 24. İktisadi değerler

 25. İş Yaşamında Değerler

 Anasayfa | Necmettin Erbakan Üniversitesi | İletişim